Andrzej

pełnomocnik do sprawy w sądzie roszczenie windykacyjne lub negatoryjne, o którym artykulacja w art. 222 KC.|W uwzględnieniu wyniesiony zarzutów powód Kosztowność Państwa wtaszczył o przemianę sądu w poprzek