Stanislaw

Zasadnego przesądzenie tej sytuacja nie wiedzie niemniej jednak do zaprzestania powództwa, jakkolwiek jego oddalenia, albowiem strona pozwana powołuje się na efektywnego prawo administracyjne wobec właściciela zarządzenie do używania spośród nieruchomości.